Nieuws Geo-politiek

Wereldleiders los van realiteit

davos 2024
Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
šŸ’Ø

Von der Leyen, Blinken en Zelensky leven in "totale fantasie"​
Von der Leyen, Blinken en Zelensky leven in "totale fantasie"
Datum: 21 januari 2024
Geo-politiek

Karel Beckman

Karel Beckman

De wereldleiders, die afgelopen week samenkwamen bij het World Economic Forum (WEF) in Davos, lijken steeds meer losgezongen van de realiteit. Zij beloven een overwinning van OekraĆÆne en verklaren dat Rusland is verzwakt en geĆÆsoleerd. In werkelijkheid zijn er aan OekraĆÆense zijde honderdduizenden slachtoffers gevallen, slaagt het OekraĆÆense leger er nauwelijks in om aan nieuwe manschappen te komen en lijkt hun luchtafweergeschut te bezwijken onder Russische aanvallen. Ondertussen groeit de Russische economie en is Rusland dit jaar voorzitter van BRICS, de snelgroeiende club van niet-westerse landen. Gelukkig bieden de westerse leiders in Davos een oplossing: ze hebben afgesproken topprioriteit te geven aan het bestrijden van desinformatie.

OekraĆÆne-verhaal steeds onrealistischer


OekraĆÆne staat er prima voor en Rusland heeft volledig gefaald om zijn militaire doelen te bereiken, stellen westerse politici als Anthony Blinken en Ursula von der Leyen. President Zelensky zelf denkt dat OekraĆÆne dit jaar de Krim kan heroveren. Onafhankelijke waarnemers schetsen een diametraal tegenovergesteld beeld. Het OekraĆÆense leger staat op instorten, Rusland kan de overwinning niet meer ontgaan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken liet zich onlangs in een persconferentie in ronkende bewoordingen uit over de situatie in OekraĆÆne. ā€œWe zullen landen in de hele wereld overhalen om OekraĆÆne te steunen en ervoor te zorgen dat de Russische agressie een strategische mislukking zal blijvenā€, zei hij.

ā€œPoetin heeft al gefaald in het bereiken van zijn belangrijkste doel: om OekraĆÆne van de kaart te vegen en bij Rusland in te lijven. Het is een zwaar jaar geweest op het slagveld, maar de OekraĆÆners hebben gedaan wat niemand voor mogelijk had gehouden. Ze hebben tegenover de grootste militaire macht ter wereld gestaan, hebben geen territorium prijsgegeven en Ruslands marine teruggedreven in de Zwarte Zee. Rusland is economisch, diplomatiek en militair verzwakt. De Navo is sterker en meer verenigd dan ooit.ā€

EU-ā€˜presidentā€™ Ursula von der Leyen drukte zich bij het World Economic Forum (WEF) in Davos deze week in soortgelijke termen uit: ā€œRusland faalt in zijn strategische doelen. Toen Rusland OekraĆÆne binnenviel, waren we bang dat Kiev binnen dagen zou vallen. Dit gebeurde niet. Rusland heeft ruwweg de helft van zijn militaire capaciteiten verloren. OekraĆÆne heeft Rusland teruggedreven uit de helft van het territorium dat het had veroverd.ā€

De OekraĆÆense president Zelensky toonde zich in Davos al evenzeer positief over de vooruitzichten van OekraĆÆne. Met voldoende financiĆ«le en militaire steun zou het land erin moeten slagen een bruggenhoofd te slaan naar de Krim en dit voor Rusland cruciale schiereiland terug te winnen, zei hij. Zelensky sprak in Davos onder meer met de machtige baas van investeringsbank JP Morgan, Jamie Dimon, over financiĆ«le steun.

Persbureau Reuters meldde dat er een plan in de maak is om 300 miljard dollar aan ā€œoorlogsobligatiesā€ uit te geven ten behoeve van OekraĆÆne. Die zouden door westerse overheden moeten worden gegarandeerd. De Amerikaanse president Biden liet doorschemeren dat de VS van plan is de 300 miljard dollar aan buitenlandse deviezen van Rusland, die nu ā€˜bevrorenā€™ zijn in Amerikaanse en Europese banken, te confisceren. Dat zou grote repercussies kunnen krijgen: het zou een signaal zijn aan alle niet-westerse landen dat hun tegoeden in het Westen niet meer veilig zijn.

Ondertussen schetsen onafhankelijke waarnemers een volledig tegenovergesteld beeld van de werkelijke situatie in OekraĆÆne. Buitenlandspecialist Alexander Mercouris van videokanaal The Duran bestempelt Zelenskyā€™s idee van de herovering van de Krim als ā€œeen totale fantasieā€. Volgens Mercouris heeft Rusland de afgelopen tijd zware slagen toegebracht aan OekraĆÆne. ā€œEr hebben drie grote luchtaanvallen plaatsgevonden die enorme schade hebben toegebracht aan de militaire infrastructuur in OekraĆÆne. Belangrijker, ze hebben aangetoond dat het luchtafweersysteem dat OekraĆÆne vorig jaar van de Navo heeft gekregen, is ingestort. Dit heeft een enorme schok teweegĀ­gebracht binnen de Navo.ā€

De OekraĆÆense autoriteiten erkennen inmiddels dat ze niet meer in staat zijn de meeste Russische raketten tegen te houden. In een recente briefing gaven ze aan dat ze achttien van de 51 raketten hadden gestopt, iets meer dan een derde. Voorheen was dat 95 procent. De Russische luchtmacht, die in het eerste jaar van de oorlog nauwelijks een rol speelde, is volgens Mercouris nu ā€œalom aanwezigā€. De overwinning die OekraĆÆne zou hebben geboekt in de Zwarte Zee noemt hij een ā€œfantasieā€, waar ā€œde westerse media massaal in zijn getraptā€. Het totaalbeeld is ā€œcatastrofaalā€ voor OekraĆÆne, zegt Mercouris.
Zijn lezing wordt bevestigd door de invloedrijke blogger Simplicius die aan de hand van openbare bronnen laat zien dat de Russische luchtaanvallen enorme schade hebben toegebracht. Zo werd een munitiefabriek in Kiev, waar vijftig mensen aan het werk waren, compleet weggevaagd. Het voormalige hoofd van de OekraĆÆense Speciale Strijdkrachten, generaal Krivonos, verklaarde dat diverse belangrijke wapen- en Ā­munitiefabrieken zijn vernietigd. Rusland zou er verder in zijn geslaagd OekraĆÆense luchtaanvallen op Belgorod en de Krim volledig af te slaan en domineert ook op het gebied van elektronische oorlogvoering, zo werd onlangs bevestigd in de Financial Times. Volgens Simplicius heeft OekraĆÆne verder nauwelijks nog schepen in de Zwarte Zee.

Het lijdt ook geen twijfel dat OekraĆÆne zware verliezen heeft geleden aan manschappen. De voormalige procureur-generaal van OekraĆÆne, generaal Lutsenko, verklaarde onlangs dat OekraĆÆne 30.000 doden en gewonden per maand incasseert, 360.000 in 2023.

De Duitse luitenant-generaal Andreas Marlow schreef in een rapport van de Bundeswehr dat ā€œvan de 200.000 professionele militairen die beschikbaar waren in februari 2022, de overgrote meerderheid dood of gewond is. De overgrote meerderheid van de soldaten van de OekraĆÆense strijdkrachten die op dit moment aan het front vechten, zijn burgers of reservisten.ā€ Volgens de Russische minister van Defensie Shoigu is er sprake van 383.000 OekraĆÆense doden en gewonden sinds het begin van de oorlog, waarvan 215.000 in 2023.

OekraĆÆne zit dan ook te springen om nieuwe manschappen. De New York Times citeerde een voormalige bataljonscommandant die zei dat OekraĆÆne 20.000 soldaten per maand nodig heeft om zijn leger in stand te houden. Zelensky zelf heeft gezegd dat het OekraĆÆense leger 450.000 tot 500.000 rekruten nodig heeft. Die zouden moeten worden gevonden door een grootscheepse nieuwe mobilisatiecampagne. Hiervoor is al enige maanden een wetsvoorstel in de maak, maar dat is nog steeds niet aangenomen in het OekraĆÆense parlement. Niemand wil graag verantwoordelijk worden gehouden voor de wet die voorziet in een dienstplicht van onbepaalde tijd en strenge straffen voor weigeraars. Er circuleren nu al veel berichten over mannen die op straat en in het ov zouden worden opgepakt en naar het front gestuurd.

Volgens de onafhankelijke analist Scott Ritter, voormalig marineĀ­officier en VN-wapeninspecteur, zijn er zoā€™n 270.000 OekraĆÆners in de dienstplichtige leeftijdsgroep het land ontvlucht. Hij stelt daar tegenover dat Rusland een heel succesvolle mobilisatie achter de rug heeft. Sinds het begin van de oorlog zijn 300.000 reservisten opgeroepen en 475.000 vrijwilligers gerekruteerd. Anders dan de OekraĆÆners zouden de Russische rekruten maandenlange trainingen krijgen. ā€œHet Russische leger is nu het meest ervaren leger in de wereld.ā€

Volgens een andere onafhankelijke commentator, Larry Johnson, voormalig CIA-analist, telt het Russische leger nu 1,3 miljoen manschappen, inclusief marine en luchtvaart 2,2 miljoen. Dat is meer dan de 1,4 miljoen van de VS.

Het Britse Institute for the Study of War (ISW) erkende onlangs dat Rusland in staat is de eenheden aan het front regelmatig te rouleren. ā€œRuslands vermogen operationele rotaties door te voeren, zal de Russische strijdkrachten waarschijnlijk in staat stellen het tempo van lokale offensieve operaties in het oosten van OekraĆÆne vol te houdenā€, aldus het ISW.

Ritter, Johnson en andere analisten noemen de uitlatingen van Blinken en Von der Leyen volstrekt losgezongen van de realiteit. ā€œZe verzinnen Russische doelen, om dan te zeggen dat ze die doelen niet hebben bereiktā€, stelt Ritter. ā€œRusland heeft nooit tot doel gehad OekraĆÆne te veroveren of te vernietigen. Ze hebben steeds gezegd dat het gaat om demilitarisering van OekraĆÆne. Het hele doel van de speciale militaire operatie was ervoor te zorgen dat OekraĆÆne neutraal blijft en geen lid wordt van de Navo.ā€

Ritter wijst erop dat Rusland en OekraĆÆne al in april 2022 een vredesĀ­overeenkomst hebben gesloten in Istanboel, waarbij Rusland alleen harde eisen stelde aan OekraĆÆneā€™s neutraliteit. De Russen wilden geen OekraĆÆens grondgebied. Dit is onder meer bevestigd door Davyd Arakhamia die namens Zelensky de onderhandelingen voerde. ā€œDit vredesakkoord is getorpedeerd door Boris Johnson. De Navo beloofde Zelensky massale militaire steun als hij de oorlog zou opvoeren.ā€ Volgens Ritter staat OekraĆÆne er nu veel slechter voor en zal Rusland een deel van het OekraĆÆens grondgebied dat het heeft veroverd, opeisen bij eventuele nieuwe vredesonderhandelingen.

Westerse media lijken inmiddels hun publiek voorzichtig voor te bereiden op een OekraĆÆense nederlaag. De Washington Post verwijderde onlangs de vaste banner op de website die naar de OekraĆÆne oorlog verwees. De Wall Street Journal schreef: ā€œZelfs als de hulp voor OekraĆÆne wordt verlengd, dan is het essentieel rekening te houden met een realistisch einde aan de oorlog.ā€ Westerse leiders ā€œmoeten onderzoeken of onderhandelingen mogelijk zijn om een einde te maken aan de gevechtenā€, stelt de krant, die dit omschrijft als ā€œeen bittere pilā€.

Zelensky is zover nog niet, maar zijn positie in OekraĆÆne staat steeds meer onder druk. De OekraĆÆense bevelhebber Zaluzhny heeft openlijk verklaard dat OekraĆÆne een ā€œverdedigende strategieā€ zou moeten gaan voeren. Een herovering van de Krim hoort daar voor hem niet bij. Volgens blogger Simplicius zouden parlementsleden na 31 maart 2024 Zelensky willen afzetten. Dan loopt zijn verkiezingsmandaat af: op die dag zouden nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden, maar die zijn door Zelensky opgeschort.

Meer informatie over de vredesonderhandelingen van april 2022:


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Ā©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.